Documenten Nationaal Archief

Onderstaande stukken komen uit het Nationaal Archief in Den Haag. Ze zijn te vinden onder: Stukken betreffende het laten verrichten van herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan vliegvelden, 1944-1946: Militair Gezag » Inventaris nr. 2887. Ze gaan over het vliegveldgaas en de overdracht van het vliegveld van de British Military Authorities aan de Technical Staff Airfields van Nederland.

Telegram van de Hr Meijer van het Commissariaat Noodvoorziening aan de 5006 Wing Flight t.a.v. Lt Barrington
Telegram van de Hr Meijer van het Commissariaat Noodvoorziening aan de 5006 Wing Flight t.a.v. Lt Barrington

Omstreeks 25 augustus 1945 stuurt Meijer van het commissariaat noodvoorzieningen geteisterde gebieden een telegram naar Lt Barrington van het 5006 Wing Flight met de volgende vraag: Aanvragen of ijzeren netwerk (het Vliegveldgaas ofwel Square Mesh Track; SMT) gebruikt op Malden voor wegen en hardstandings aan wederopbouw zou kunnen worden afgestaan bijv 10.000 vierkante meters. Wordt gebruikt voor wapening en betonnen dakplaten voor noodwoningen en dergelijke. Sein antwoord.

Telegram-van-25-08-1945-van-Ir.-Van-Wageningen-aan-de-Heer-Meijer-van-het-Commissariaat-Noodvoorziening
Telegram-van-25-08-1945-van-Ir.-Van-Wageningen-aan-de-Heer-Meijer-van-het-Commissariaat-Noodvoorziening

Telegram van 25 augustus 1945 aan het commissariaat noodvoorzieningen, Oostduinlaan 2, Den Haag, t.a.v. de Heer Meijer. Betreft telegram netwerk Malden. Bericht achtergelaten op bureau 5006 Wing. Niemand van de officieren aanwezig. Wordt maandag met Jenkins besproken.

Ir. van Wageningen
25-08-45
Technische dienst Vliegvelden c.a.; Mauritsstraat 16; Eindhoven

Verlaten-vliegvelden-Holland-01
Verlaten-vliegvelden-Holland-01

C o p y

From: Air Headquarters, (Admin), B.A.F.O. *
To: Headquarters Military Administration for the attention of:
Technical Service Airports; 16, Mauritsstraat, Eindhoven.
Date: 6th September 1945
Ref: BAFO/13089/CE/wks

* Na de oorlog is op 15 juli 1945 de RAF Second Tactical Air Force (2TAF) overgegaan in B.A.F.O. = British Air Forces of Occupation. Het hoofdkwartier zat in Bad Eilsen in Duitsland.

ABANDONED AIRFIELDS – HOLLAND

I have to inform you that the under mentioned airfield in Holland is hereby handed over by the British military authorities to your Department.

  1. No.: B91, Name: Kluis E.702570, Length of runway: 5000 feet, Runway surface: P.S.P.
  2. The P.S.P. is being lifted for salvage and re-use elsewhere by the R.A.F.
  3. My representative will be communicating with your arrange details of handing over.
  4. On completion of the handing over of this airfield I would be obliged if you would forward a receipt to the Branch to complete the transaction.

was getekend (onleesbaar)
Flight Lieutenant
for Air Vice-Marshal,
Air Officer i/c Administration.
Air H.Q. (Admin) B.A.F.O. R.A.F.

Copy to: 5354 Wing – Please take immediate action for the above mentioned airfield to be handed over to the N.B.A. Official stated, and report to this Branch when handover has been completed. Your local representative carrying out the handover should obtain a receipt as evidence of the handover.

Headquarters L. of C.
Q(Mant)2- Your letter BOAR/5301/01/Q2 dated 4th September 1945 refers; D.C.C.A.O.; Financial Advicer. Headquarters, B.A.O.R.
File: BAFO/13112/3/CE(Wks).

Verlaten-vliegvelden-Holland-02
Verlaten-vliegvelden-Holland-02

Als Verlaten vliegvelden – Holland (01) . . . .
H. v.d. Laan s.v.p. kort briefje ter bevestiging en afschriften zenden aan ovenstekol?
Ontvangen op 8/9/45 namens het militair gezag door Meijer, van Wageningen, van der Laan.

Notitie-van-11-september-1945-betreffende-het-vliegveld-Malden
Notitie-van-11-september-1945-betreffende-het-vliegveld-Malden

NOTITIE BETREFENDE HET VLIEGVELD MALDEN

Bij bezoek op 11 september bleek vliegveld Malden geheel verlaten. Bewaking was niet meer aanwezig. De stalen startbaan was reeds gesloopt. Parkeerplaatsen van Baustahlgewebe (Vliegveldgaas; SMT) waren achtergelaten evenals eenige provisorische hutten van P.B.S. papier (Prefabricated bituminous surfacing). Met uitzondering van prikkeldraad en Baustahlgewebe was hier niets van enige waarde achtergebleven. Was getekend. F. de Boer. 16-9-45.

Overdracht-op-19-september-1945-van-Airfield-the-Kluis-B91
Overdracht-op-19-september-1945-van-Airfield-the-Kluis-B91

19-9-45
Nr. 199/2 vdL/vP
To Air Vice-Marshal
Air Officer i/c Administration
Air H.Q. (Admin). B.A.F.O.
R.A.F.

This is to confirm that we received your letter BAFO/13089/CE9Wks) of the 6th of September 1945, which informed us that the airfield the Kluis B.91 is now handed over by the British Military Authorities to the Netherlands Government.

Technical Staff Airfields, H. Meijer.